Utbildningscentret Iran

Det finns ett antal iranska föreningar i Sverige och ett av dessa är Utbildningscentret Iran, som finns beläget i Göteborg. Denna förening bildades år 1992 där tanken var att uppmuntra iranska barns och ungdomars undervisning i modersmålet. Utbildningscentret Iran ligger i stadsdelen Hammarkullen, där det bor många invandrare och där underlaget därmed är stort för att bedriva verksamheten. Verksamheten bedrivs sedan januari 2016 i Folkets Hus. Föreningen har idag drygt 600 medlemmar och riktar sig inte enbart till de med iranskt ursprung utan även till personer med annan etnisk härkomst. Huvudtanken med verksamheten har som sagt varit att främja bildning på olika sätt, men har också utvecklats till att omfatta ett arbete mot segregation.

Viktigt när man driver en förening är alltid olika former av samarbeten. Av den anledningen har Utbildningscentret Iran ett samarbete med ABF i Göteborg, som bidrar både ekonomiskt och med en hel del inspiration för att verksamheten ska kunna drivas på ett både effektivt och samhällsnyttigt sätt. Föreningen har också ett nära samarbete med andra organisationer i Göteborgsområdet och kan på så sätt erbjuda både aktiviteter, juridisk hjälp och assistans med att söka jobb etc.

Kurser ges inom en rad olika områden i föreningen; här hittar man bland annat svenska, engelska, matematik (på flera olika nivåer), fysik, kemi och förstås grundkurs i persiska för de som inte redan talar språket. Man har också möjlighet att lära sig data, musik, schack samt det iranska kulturarvet. Detta är studiecirklar som bedrivs i samarbete med ABF i Göteborg. Föreningen har ett flertal lärare anställda. Förutom kurserna erbjuds också en mängd olika aktiviteter löpande. Man har möjlighet att delta i poesikvällar, diverse olika föreläsningar som har med Iran att göra, samt firandet av den persiska så kallade “Eldfesten”. Utbildningscentret Iran har också en social verksamhet, där man bland annat haft samarbete med försäkringsbolag mm.