Begravningar inom olika trosinriktningar

När en person avlider följer alltid en svår tid. Som människa sörjer man på olika sätt och detta påverkas också till viss del av vilken religion man tillhör. En skillnad mellan de olika religionerna i världen är de olika ritualer som finns för livets skeden. Exempelvis, när det handlar om begravningar inom olika trosinriktningar, fungerar det inte likadant för alla religioner. I det mångkulturella Sverige har detta uppmärksammats allt mer och idag går det att via exempelvis Fonus få hjälp med att ordna begravningar som överensstämmer med de allra flesta förekommande trosinriktningar.

Vad gäller ceremonin vid en muslimsk begravning så är denna som regel i stort sett samma oavsett vilken islamsk inriktning det handlar om. Dock brukar denna äga rum inom 48 timmar från att personen i fråga har avlidit, när detta är möjligt. Ceremonin har man vanligen efter middagsbönen i moskén. Själva jordsättningen är ceremoniellt viktig på så sätt att ansiktet på den avlidne måste vara vänt mot Mecka. Det finns särskilda begravningsplatser för muslimer i Sverige, antingen i närheten av andra begravningsplatser (men de är då tydligt åtskilda) eller helt separata.

Tiden efter begravningen innebär en tid av tomhet för de efterlevande anhöriga. Av den anledningen kan de behöva mycket stöd under en tid. Det är mycket vanligt att bekanta muslimer träffas för att äta och dricka ihop i en större utsträckning efter det att en person i familjen avlidit och detta är förstås för att dämpa känslan av ensamhet något.

Man ska inte tveka att kontakta sin lokala begravningsbyrå om man har några som helst funderingar. Det är också bra att ta hjälp från andra närstående om det är något man tycker verkar krångligt och svårt att förstå. Tillsammans löser man ofta det mesta och det är bra att inte känna sig helt ensam i en sådan svår tid.