Iransk kultur i Sverige

Den som kommit till Sverige från Iran kan glädja sig åt en stor mängd iransk och persisk kultur i form av olika event och annat som arrangeras regelbundet. Det finns flera föreningar som arbetar aktivt för iranier i Sverige, där föreningarna drivs av just personer med iranskt ursprung. Bland annat yttrar sig detta i olika kurser, där det är fokus på den iranska och persiska kulturen vad gäller både språk, musik och konst. Föreningarna drivs i nära samarbete med svenska myndigheter och många olika organisationer som exempelvis Arbetsförmedlingen, ABF, Migrationsverket och Folksam. Det arrangeras dessutom regelbundna föreläsningar kopplade till den iranska kulturen.

Den persiska kulturen är mycket gammal och välkänd och det är inte konstigt att det finns en stor stolthet kring denna hos personer från Iran. Av den anledningen finns det ett stort intresse av att behålla kopplingen till hemlandet och genom att delta i de olika eventen och kurserna som anordnas så har man möjlighet till just detta. Det anordnas också löpande olika utställningar av persisk konst och musikkvällar där musik från Iran spelas av olika artister. Har man intresse av detta är det väl värt ett besök och tillställningarna brukar dra mycket folk.

Den persiska kulturen finns att hitta, bara man själv är lite aktiv och letar på nätet och bland de annonser som publiceras i tidningarna. Besök gärna också de olika iranska föreningarnas webbplatser för att se vad som är på gång där. Många har också anslagstavlor i lokalerna där verksamheten håller till, så ett besök på plats är också att rekommendera för den som vill veta mer. Sedan 2012 finns en persisk förening (EFS) som håller till i Hammarbykyrkan, där det hålls gudstjänster med sång för de personer som pratar farsi. Här erbjuds också bibelstudier och möjligheter att delta i fredagsbön. Hammarbykyrkans hemsida har för övrigt en nyhetssektion på farsi.