Om sajten

Mycket välkommen till den här webbplatsen som ska fungera som en informationswebb för de iranier som bor i Sverige. Att komma som nyanländ till ett annat land är alltid en utmaning på många olika sätt och det är mycket att ordna för att “nystarten” ska bli så bra som möjligt. Av precis den anledningen vill vi på den här sajten informera iranier i Sverige om allt möjligt som kan komma till användning. Bland annat kommer vi att skriva om några iranska och persiska föreningar som finns i landet och vad dessa arbetar med. Föreningarna är verkligen ovärderliga, eftersom de erbjuder en mängd möjligheter att på olika sätt etablera sig i Sverige. Här har du exempelvis möjlighet att studera, eftersom det erbjuds ett rejält utbud av kurser. Du kan läsa upp betyg där du behöver stärka dina kunskaper, men framförallt lära dig svenska språket samtidigt som du håller “kontakten” med ditt ursprung genom att kunna delta i olika persiska event som äger rum.

Föreningarna ger dig också en språngbräda ut mot både utökad utbildning och arbetsmarknad, eftersom de ofta har ett nära samarbete med myndigheter som Arbetsförmedlingen och ABF i Göteborg. Här ska man absolut ta tillfället i akt och ge sig själv de kunskaper och möjligheter man behöver för att snabbt etablera sig.

På den här sajten kan du också läsa om de olika former av hjälp och råd du kan få kring olika aspekter, exempelvis familjejuridik och försäkringar. Bland annat beskrivs vikten av att ordna ett testamente, hur bouppteckning går till och det viktiga med att upprätta ett samboavtal. Vi ger också information om hjälp kring begravningar etc. Du ges också möjlighet att reflektera kring möten mellan kulturer, där du får tips om vad du själv kan tänka på för att få en så bra start i Sverige som möjligt.